เมื่อคอนโดเป็นสถานที่สำหรับการอยู่อาศัย  เป็นที่พัก  เป็นที่หลับนอน  เป็นที่ผ่อนคลาย  คอนโดจึงเป็นสถานที่สำคัญและเป็นที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  แต่เมื่อมีการอยู่อาศัย  มีการใช้สอย ย่อมต้องมีการดูแลบำรุงรักษา เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา

การดูแลและซ่อมคอนโด  ก็ไม่ต่างจากการบำรุงซ่อมบ้านที่ต้องค่อยมั่นเช็ค มั่นตรวจสอบรอยรั่วของ ฝา เพดาน ผนัง ไม่ต่างจากบ้าน  แต่การซ่อมคอนโดจะมีปริมาณการซ่อมแซมที่น้อยกว่าบ้าน เพราะคอนโดมีขนาดเล็กกว่าบ้านมาก และคอนโดเป็นเพียงห้องสี่เหลี่ยม ไม่มีหลังคา ไม่มีรางน้ำ ไม่มีบริเวณสวน ไม่มีผนังภายนอกที่ต้งค่อยทาสีให้ใหม่อยู่เสมอ  เมื่อเป็นเช่นนี้การซ่อมคอนโดคงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไร แต่ทว่าในความเป็นจริงแล้ว  แม้คอนโดจะมีหน่วยการซ่อมคอนโดที่เล็กกว่าบ้านมาก  แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าค่าซ่อมคอนโด จะถูกกว่าการซ่อมบ้าน เพราะแม้หน่วยซ่อมจะมีน้อยตามปริมาณพื้นที่  แต่ผู้รับจ้างซ่อมก็ไม้ได้อยากจะเสียเวลา เสียค่าน้ำมันรถเพียงเพือมาซ่อมแซมงานเล็กๆน้อยๆ ภายในห้องสี่เหลี่ยม  ด้วยที่ปริมาณงานน้อย ค่าซ่อมต่อหน่อยจึงน้อย ผู้รับจ้างซ่อมคอนโดจึงหันมาใช้หลักการคิดค่าซ่อมอบบเหมา ยิ่งห้องไหนอยู่ชั้นสูงมากๆ ย่อมต้องมีความลำบากในการขนของขค้นไปซ่อม แถมลิฟท์ที่ใช้ขนก็มีขนาดไม่กว้างมากต้งเสียแรงงานขนอีก  นี้คือเหตุผลที่ทำให้การค่าแรงในการซ่อมนั้นแพงม่กเมื่อเทียบกับปริมาณและค่าศ่อมที่เกิดขึ้นกับบ้าน  นอกจากปัญหาเรื่องค่าแรงที่แพงเป็นเท่าตัวแล้ว ยังพบปัญหาการหาผู้รับจ้างซ่อมที่ไม่ค่อยรับงานซ่อมอีก  ซึ่งปัญหาข้อนี้น่าจะเป็นปัญหาหนักและปัญหาใหญ่ของการซ่อมคอนโด แน่นอนเมื่อมีปัญหาก็ต้องมีทางแก้ไข  ปัญหานี้ หลายท่านอาจยังไม่ทราบว่า  ในการหาผู้รับจ้างซ่อมนั่น นอกจากหาข้อมูลตามเว็บไซด์แล้ว ยังสามารถสอบถามผู้รับจ้างซ่อมได้จากห้างสรรพสินค้าที่ขายอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่  เพราะห้างประเภทนี้ มักจะมีการติดต่อกับช่างผู้รับเหมาอยู่แล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายอีกทางหนึ่งด้วย เพราะลูกค้าบางราย อาจยังหาผู้รับเหมาฝีมือดี คุณภาพเยี่ยมยังไม่ได้  นอดจากนี้ สิ่งที่สำคัญในการสรรหาผู้รับจ้างซ่อม คือ คุณต้องมีรายการวัสดุที่คาดว่าต้องใช้ในการซ่อม เช่น หากจะจ้างช่างเพื่อมาปูกระเบื้องห้องใหม่ คุณต้องทราบราคากระเบื้องต่อหน่วยต่อแผ่น ทราบเกรดของกระเบื้อง เพื่อใช้ในการต่อรอง เพราะช่างผู้รีบจ้างซ่อมบางรายมักจะใช้ลักษณะการเหมาของเหมาแรง   แต่บางรายก็คิดแต่ค่าแรงอย่างเดียว

            ดังนั่น  ข้อที่ควรรู้สำคัญในการดูแลซ่อมแซมคอนโด จึงหนีไม่พ้นการหาผู้รับเหมา ฝีมือดี ราคารับได้ซักรายเพื่อช่วยให้การซ่อมแซมคอนโดอันเป็นที่รักให้อยู่ในสภาพที่สวย สดใส่เหมือนมหม่อยู่ตลอดเวลา  เพราะคอนโดคือ  สถานที่เดียวที่จะทำให้คุณลิมความเหน็ดเหนื่อย ลืมเรื่งราวแย่ๆ ที่พบเจอในแต่ละวัน  คุณจึงจำเป็นต้องตอบแทนความดีจองคอนโดด้วยการดูแลคอนโดของคุณให้สวยเหมือนใหม่อยู่เสมอ

Facebook Comments