การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของการเก็งกำไรที่ดินนั้น เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต ด้วยที่ที่ดินเป็นสิ่งที่จับต้องได้  และยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไร มูลค่าของที่ดินย่อมมีสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้เอง ผู้ที่มีรายได้อยู่ในระดับสูงหรือค่อนข้างสูงมักหันไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของที่ดินเปล่า  แต่การลงทุนในที่ดินเปล่าซักแห่งย่อมใช้เงินทุนมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพ นักลงทุนที่มีรายได้ค่อนข้างสูงจึงหันไปลงทุนซื้อที่ดินเปล่าในต่างจังหวัดแทน ด้วยที่จำนวนอัตราต่อหน่วยแล้ว ที่ดินต่างจังหวัดยังคงมีราคาที่ถูกกว่าในกรุงเทพ ทำให้ได้เนื้อที่ดินมากกว่า และโอกาสในการเก็งกำไรเพื่อขายย่อมมีโอกาสมากกว่าเช่นกัน

เมื่อมีการลงทุนเก็งกำไรโดยการซื้อที่ดินเปล่าในต่างจังหวัด ซึ่งที่ดินเปล่าเหล่านั้นมักอยู่ห่างไกลจากนักลงทุน การที่นักลงทุนซึ่งอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปดูแลที่ดินเปล่าที่ตนได้ซื้อไว้นั้นจึงเป็นเรื่องที่ลำบากแต่ด้วยที่ด้วยที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 1382  ได้บัญญัติว่า  “บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี ไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรรมสิทธิ์”  ซึ่งกล่าวกัน โดยภาษาทั่วไปก็คือ  ที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ที่นักลงทุนได้ซื้อเพื่อหวังเก็งกำไรนั้น หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการเข้ามาทำการถางหญ้า เข้ามาทำการใดๆ เพื่อดูแลที่ดินนั้นเลย ปล่อยให้รกร้างวางเปล่า ซึ่งหากต่อมากลับมีบุคคลอื่นที่เจ้าของที่ดินไม่รู้จักเข้ามาบุกรุกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น เป็นเวลา 10 ปี โดยที่เจ้าของที่ดินไม่ทราบและไม่ได้ทำการฟ้องขับไล่ เท่ากับว่า บุคคลนั้นมีสิทธิ์ร้องต่อศาลขอเป็นเจ้าของที่ดินผืนนั้นโดยการครอบครองปรปักษ์ได้ทันที  เท่ากับว่านักลงทุนผู้เป็นเจ้าของที่ดินไม่สามารถทำอะไรได้เลย หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น  ด้วยเหตุนี้จึงก่อให้เกิดอาชีพการรับจ้างดูแลที่ดินขึ้น  โดยเป็นการที่นักลงทุนได้ทำสัญญาจ้างให้คนในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงที่ดินของตน เข้ามาทำการถางหญ้า  ดูแลที่ดินของตนไม่ให้รกร่าง  และป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้ามาใช้สอยประโยชน์ในที่ดินผืนนั้นโดยที่นักลงทุนผู้เป็นเจ้าของที่ดินไม่ได้ให้ความยินยอม ซึ่งการรับจ้างดูแลที่ดิน ถือเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยป้องกันไม่ให้นักลงทุนต้องสูญเสียที่ดินไปด้วยเหตุครอบครองปรปักษ์  อีกทั้งการทำสัญญาให้มีการรับจ้างดูแลที่ดิน นั้น ในสัญญา นักลงทุนก็อนุญาตให้ผู้รับจ้างดูแลที่ดิน สามารถเข้ามาอยู่ในที่ดินของตนได้และใช่สอยพื้นที่ในที่ดินนั้นปลูกพืชผักได้ด้วย

อาชีพการรับจ้างดูแลที่ดิน  ถือเป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งและเป็นอาชีพที่งอกเงยมาจากการลงทุนในการเก็งกำไรที่ดินของนักลงทุน ซึ่งถือเป็นเรื่องดี เพราะอาชีพนี้จะช่วยลดข้อพิพากษาในอนาคตได้ และยังเป็นการส่งเริมให้มีรายได้ในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

Facebook Comments