“ฮวงจุ้ย” เป็นศาสตร์ของคนจีนแขนงหนึ่งโดยการนำสภาวะแวดล้อม มากำหดการอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  ฮวงจุ้ย จึงเป็นหนึ่งในวิธีการจัดห้องในคอนโด ให้น่าอยู่ เพราะฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่ใช้เรื่องแสง ลม ทิศ เข้ามาใช้ในการคำนวณการรับแสง ลม ทิศ ของห้องด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้เป็นเจ้าของคอนโดด้วย

หลักการจัดคอนโดฮวงจุ้ย จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม โดยจัดห้องตามหลักการจัดคอนโดฮวงจุ้ยนั้น ต้องเริ่มต้นจากการสังเกตทิศทางของแสงและลมก่อน โดยห้องที่มีแสงส่องช่วงเช้า และพอเที่ยงๆ แสงก็หันไปทางทิศอื่น ห้องนี้ควรเป็นห้องนอน เพราะแสงตอนเช้าเป็นเสียงอ่อน ควรให้ส่องเข้ามายังเตียงนอนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในห้อง แต่แสงตอนเที่ยงนั้นเป็นแสงแรง  ที่ร้อน หากจัดห้องนอนให้รับแดดช่วงบ่าย ยอมส่งผลต่อการนอนกลางคืน เพราะไอร้อนจะยังคงคล้ายตัวช่วงที่นอนนั้นเอง  หลักการจัดคอนโดฮวงจุ้ยข้อที่สอง คือ   มุมห้องที่รับลม  ห้องในคอนโดส่วนไหนที่รับลม ควรจัดเป็นโซนนั่งเล่น เพราโซนนี้จะมีอากาศถ่ายเทบ่อย ทิศทางลมหมดเวียนตลอดเวลา ทำให้ห้องไม่อับ และควรเป็นห้องที่หันรับแสงแดดบ้างเพราะแสงแดดช่วยให้ตอนกลางวันไม่ต้องเปิดไฟ   ด้วยเหตุที่ไฟจากหลอดไฟนั้น ร้อนและไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเมื่อเทียบกับแสงธรรมชาติ  หลักการจัดคอนโดฮวงจุ้ย ประการที่สาม คือ การเลือกเฟอร์นิเจอร์เข้าห้อง  ควรเน้นเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่มีสีเข้มมากเกินไป  ควรเลือกสีกลางๆ ไปจนถึงสีสว่าง  หลีกเลี่ยงการนำเอาเฟอร์นิเจอร์ไม้ไปตั้งใกล้บริเวณท่อน้ำ เพราะหากท่อน้ำเกิดรั่ว น้ำซึม จะทำให้เฟอร์นิเจอร์ไม้บวม เสียหาย และอาจขึ้นรา จนส่งผลให้ร่างกายของเจ้าของห้องต้องสูดเอาเชื้อราเข้าปอดก็อาจเป็นได้  ในส่วนตำแหน่งของการีติดตั้งทีวี แนะนำไม่ควรติดในห้องนอน เพราะการนอนคือการพักผ่อน  ทีวีจึงไม่เหมาะทีจะอยู่ในห้องนอน  ในส่วนห้องนั่งเล่นนั้น ระยะการวางทีวีกับโซฟา ควรมีระยะห่างกันประมาณ 2 เมตร ไม่ควรว่างทีวีกับโซฟาใกล้กันเพราะจะมีผลเสียต่อสายตา  ด้วย

หลักการจัดคอนโดฮวงจุ้ย เบื้องต้น ก็มีเพียงเท่านี้ ซึ่งหากพิจารณาดูๆอย่างถี่ถ้วนแล้วจะเห็นว่า หลักไสยศาสตร์ที่คนจีนนำความเชื่อนี้มาใช้ในการจัดที่อยู่อาศัยนั้น ก็ไม่ต่างจากหลักวิทยาศาสตร์ที่คำนวณในเรื่องทิศทางขิงลม ทิศทางของแสง ทิศทางของน้ำ ซึ่งหลักการนี้คือแนวทางของวิทยาศาสตร์ทั้งหลายมาคำนวณเพื่อให้ห้องโปร่ง โล่ง ลมพัด แสงเข้า  ซึ่งเป็นการคำนวณที่ถูกตรงและตรงกับความต้องการของร่างกาย เพราะคอนโดเป็นเพียงห้องเล็กๆ ดังนั้น การจัดห้องให้โปร่ง โล่ง จึงเป็นหลักการที่สำคัญที่สุด

Facebook Comments